दिगो बिकास लक्ष्यबारे युवाहरुलाई तालीम आब्हान

दिगो बिकास लक्ष्यबारे युवाहरुलाई तालीम आब्हान

  •    December 17, 2020
दिगो बिकासकालागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल संस्था दिगो बिकास लक्ष्य लाइ स्थानीयकारणगर्न,  दिगो बिकास लक्ष्यको जानकारी देशव्यापी रुपमा सबै स्थानीयतहका नागरिक युवाहरुले जानकारी दिन र दिगो बिकास लक्ष्य हासिल गर्न  उद्देश्यका साथ् देश भरिका युवाहरुको लागि अनलाइन तालीम संचालन गर्न  दरखास्त अनलाइन आब्हान गरेको छ | इच्छुक युवाहरुले तल दिएको लिंकमा आफ्नो बिबरण भरि पठाउन अनुरोध छ | तालीम जुम बाट संचालन हुनेहुदा कृपया कम्प्युटर र जुम संचालन गर्न सक्ने , कम्प्युटर या स्मार्ट मोबाइल फोन भएकाहरु लाइ सहजहुने हुदा सोहि अनुसार फारम भरिदिन हुन् अनुरोध छ | तालीम अबधिभर पूर्ण रुपमा समय दिन जरूरी छ, सहभागी हुने युवाहरुलाई प्रमाणपत्र र डाटा या नेट खर्च जम्मा १२००/ एकहजार दुइसय (दिनको २०० को दरले ) प्रदान गरिनेछ |
  1. फारम आइपुग्नुपर्ने मिति २०७७ पौष १७ गते भित्र
  2. तालीम संचालन हुने मिति : २०७७ पौष २२ देखि २४ र २६ देखि २८ गते सम्म दैनिक २ घण्टा
  3. उमेर समुह : १८ बर्ष देखि २९ बर्ष सम्म
  4. योग्यता : १२ क्लास भन्दा माथि
  5. तालीम : जुम क्लाउडमा
  6. तालीम अबधिभर पूर्ण रुपमा सहभागी हुनु पर्ने
  7. फारम भर्ने लिंक : https://forms.gle/upQgoHbRrL5ESgfk6